Köping, agilityklass II small

Köping, hoppklass II small. Säcken byttes ut mot 3 meter tunnel pga hård kant. I övrigt tror jag banan blev ungefär som skissen.